Новини по Ориент Радио България в :

9:15,13:15 и 17:15 ч.

сряда, 28 септември 2011 г.

понеделник, 26 септември 2011 г.

петък, 23 септември 2011 г.

четвъртък, 22 септември 2011 г.

сряда, 21 септември 2011 г.

вторник, 20 септември 2011 г.

понеделник, 19 септември 2011 г.

четвъртък, 15 септември 2011 г.